Tijdlijn

1 juni
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
23 maart

_____________________________________________________________________________
22 maart

_____________________________________________________________________________
31 maart

_____________________________________________________________________________
10 maart








_____________________________________________________________________________
9 maart
















_____________________________________________________________________________
1 februari







_____________________________________________________________________________
12 november








16 september:


_____________________________________________________________________________
7 september: Luchtfoto's!






_____________________________________________________________________________
30juni: Afgelopen week zijn we 'de hoogte in gegaan'.









17 juni: Vandaag zijn de vloerplaten gelegd.







12 juni:
Vandaag wordt de riolering van het nieuwe schoolgebouw gelegd.


9 juni: Vandaag wordt de fundering van het nieuwe schoolgebouw gelegd.



Boodschap Wethouder Hoek bij start van de bouw:


In de achterliggende weken zijn de heipalen aangebracht. De contouren van het nieuwe schoolgebouw zijn inmiddels zichtbaar!



April 2020:
In de raadsvergadering van 16 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de bouw van de brede school. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw gestart!

November 2019:
Nu de bestekfase is afgerond kan er worden aanbesteed. D.V. eind januari zal bekend worden welk bouwbedrijf ons gebouw zal gaan bouwen.

Augustus 2019:
In de achterliggende periode is het technisch ontwerp afgerond. In de komende weken zal het bestek worden gemaakt. Nadat het bestek is goedgekeurd, zullen er concrete plannen voor de bouw worden gemaakt.

December 2018:
Na een periode van overleg en het ontwerpen van een nieuw schoolgebouw was het op dinsdag 4 december zover: In gezamenlijkheid met de andere 3 scholen en de gemeente Tholen is het schoolbestuur akkoord gegaan met het definitief ontwerp voor de nieuwe school. Dit werd bekrachtigd op het gemeentehuis van Tholen met het zetten van een handtekening onder het definitief ontwerp. In de komende periode wordt het ontwerp voorzien van technische details, daarna kan de bouw beginnen. Volgens de laatste planning moet het schoolgebouw eind 2020 gereed zijn.

Juni 2018:
In de achterliggende periode hebben we hard gewerkt aan een ontwerp voor onze nieuwe school. Het ontwerp is tijdens de ledenvergadering gepresenteerd. In deze powerpointpresentatie vindt u enkele visualisaties van dit ontwerp.

April 2018:
Momenteel zijn we volop bezig met het ontwerp van de nieuwe school. Dit ontwerp neemt steeds vastere vormen aan. We hopen binnenkort het ontwerp te kunnen presenteren.

Maart 2018:
In de achterliggende periode is er tussen de betrokken scholen en de gemeente Tholen overeenstemming bereikt over de contouren van het ontwerp voor de nieuwe school. In de komende weken hopen we dit ontwerp verder af te ronden. We houden u door middel van de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er een definitief ontwerp is zal dit met u gedeeld worden. 

Januari 2018:
Het is alweer een tijdje geleden dat we u hebben geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is. In de achterliggende maanden is gebleken dat er meer kinderen naar onze school komen dan dat er in de prognose van de gemeente was berekend. Hierom is er een nieuwe prognose gemaakt. Deze prognose heeft ertoe geleidt we een grotere school mogen gaan bouwen. Momenteel zijn bezig om de extra ruimte die we hebben gekregen op te nemen in de ontwerptekening voor het nieuwe schoolgebouw. Zodra er meer nieuws is laten we dat aan u weten in de nieuwsbrief.
</div="">
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl