Voordat de kinderen bij ons op school komen, bezoeken ze vaak de peuterspeelzaal. Onze school werkt samen met De Klimmers (ZO Kinderopvang).  U kunt uw peuter aanmelden bij De Klimmers, telefoon: 0166- 74 50 34 of via e-mail: psz@zokinderopvang.nl

Tussen de PSZ De Klimmers en onze school is er veel contact d.m.v. (warme) overdracht voor leerkrachten en uitwisseling. De uitwisseling houdt in dat wij met de peuters/kleuters bij elkaar gaan kijken. Dit wordt dan gedaan rondom een bepaald thema.


Voor meer informatie verwijzen we u naar de website.
Praktische informatie peuteropvang Tholen - Zo kinderopvang


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl