De Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad, bestaande uit een groep van tien betrokken ouders en wordt gekozen door de directie en de leden van de bestaande ouderraad.

De ouderraad biedt praktische hulp bij verschillende activiteiten, zoals:
- de koningsspelen en het daarbij behorende ontbijt; 
- de kerst- en paasvieringen in de kerk; 
- het inpakken van de moeder- en vaderdagcadeautjes; 
- de coördinatie en organisatie van het frietjes eten op de laatste schooldag;
- de begeleiding van een groep kinderen tijdens de schoolreis;
- een deel van de creatieve en praktische zaken en de begeleiding van een 
  groepje kinderen bij een bruiloft, jubileum of afscheid van meesters en juffen; 
- de coördinatie van het afscheid van groep 8;
- het verzorgen van de catering bij ouderavonden, thema-, media- en/of 
  projectavonden.

De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen worden niet alleen de praktische zaken besproken en afgestemd, ook fungeert de ouderraad als klankbord en spreekbuis van wat leeft onder de ouders van onze kinderen.

Bij een vacature in de ouderraad wordt er een oproep gedaan in het schoolnieuws, waarna u zich op kunt geven bij de directie.

Lid zijn van de ouderraad kan tot het laatste kind van school gaat. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Van de ouders in de ouderraad verwachten we dat ze de grondslag van de school onderschrijven. 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl