https://www.ebenhaezerschooltholen.nl/Portals/1506/docs/Tholen%20jaarrekening%202021%20.pdf?ver=2022-09-05-090821-890We publiceren op deze pagina het jaarverslag van onze school.


In het onderstaande overzicht zijn de jaarverslagen van de 6 voorgaande jaren terug te vinden.


Op de website van de school is alleen het meest recente jaarverslag terug te vinden. Oudere jaarverslagen zijn op school opvraagbaar.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl