De school heeft een ANBI status.

ANBI betekent: Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Hier vindt u het Standaardformulier publicatieplicht onderwijs
Hier vindt u het Jaarverslag Eben-Haëzerschool 2023
Hier vindt u het 2023 06 08-Schoolplandefinitief.pdf van de Eben-Haëzerschool Tholen

De ANBI gegevens van de organisatie kunt u hier vinden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl