De school heeft een ANBI status.

ANBI betekent: Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Hier vindt u het standaardformulier publicatieplicht 2020.pdf
Hier vindt u de jaarrekening 2020 Eben-Haëzerschool Tholen.pdf.
Hier vindt u het Jaarverslag Eben-Haëzerschool Tholen 2020.pdf.
Hier vindt u het Schoolplan 2019-2023.pdf van de Eben-Haëzerschool Tholen

De ANBI gegevens van de organisatie kunt u hier vinden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl