De school heeft een ANBI status.

ANBI betekent: Algemeen nut beogende instellingen

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Met deze link kunt u het jaarverslag van 2017 vinden: 25833Jaarverslag2017 definitief v2.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl