Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit een afvaardiging van het personeel en een afvaardiging van de ouders.
Het doel van de MR is om samen met het bestuur en de directie de kwaliteit van het onderwijs en een plezierige, veilige leer- en werkomgeving te bevorderen. Het bestuur is wettelijk verplicht om allerlei besluiten voor te leggen aan de MR. Daarnaast wil de MR ook actief meedenken en zelf initiatieven ontplooien.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl