In december 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek naar de bestuurlijke kwaliteit op onze school uitgevoerd. De inspectie onderscheidt drie mogelijke beoordelingsniveaus: Als een onderzocht deelgebied niet voldoet aan de wet krijgt een school een Onvoldoende. Als een onderzochte deelgebied voldoet aan de wettelijke kaders wordt er een Voldoende gegeven. Als een onderzochte deelgebied meer behelst dan de wet omschrijft, wordt dit beoordeeld met Goed. Als een school één Onvoldoende heeft is het eindoordeel Onvoldoende. Als een school twee of meer voldoendes heeftt is het eindoordeel Voldoende. Heeft een school twee of drie keer Goed dan is het eind oordeel Goed.

De Inspectie heeft de bestuurlijke kwaliteit op onze school alsvolgt beoordeeld:

Het volledige rapport van de Inspectie van het onderwijs is hier terug te lezen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl