Opleidingsschool

De Eben-Haëzerschool is een erkende opleidingsschool voor studenten van Driestar Hogeschool. Dit betekent dat opleiding en praktijk dicht bij elkaar staan. Binnen de school zijn opgeleide begeleiders (mentoren en VELON-gecertificeerde schoolopleiders) aanwezig die studenten en (aanstaande) leerkrachten begeleiden in de praktijk. We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we begeleiden SAM-studenten (samen opleiden) en reguliere studenten. De SAM studenten zijn gedurende het hele jaar twee dagen per week aanwezig in hun stageklas, de reguliere studenten komen viermaal per jaar twee weken naar de stageschool. Als opleidingsschool blijven we ontwikkelen om goed op te leiden; hoe we dit vorm proberen te geven staat in ons ontwikkelplan.

Het gegeven dat we een opleidingsschool zijn, is goed voor aanstaande leerkrachten, kinderen en de school.

Studenten:
- doen veel praktijkervaring op;
- brengen in verschillende groepen hun kennis in de praktijk;
- leren omgaan met een groep kinderen;
- leren wat er allemaal komt kijken bij het ‘managen’ van een groep;
- worden begeleid door gecertificeerde begeleiders;
- worden gezien als collega’s;
- worden opgenomen in een open, eerlijk, enthousiast en betrokken team.

 De kinderen:
- vinden het interessant als er een stagemeester of –juf in de klas is
- bouwen een band op met de stagemeester of –juf;
- ervaren ‘meer handen in de klas’;
- vinden het leuk dat de stagemeester of –juf allerlei leuke opdrachten uitvoert;

 Onze school:
- kent een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij het leren van en met elkaar centraal staat;
- heeft een goede aansluiting tussen opleiding en praktijk;
- biedt eigen gecertificeerde begeleiders voor studenten en (startende) leerkrachten;
- besteedt veel aandacht aan opleiding en begeleiding;
- realiseert het ontwikkelplan door oefening en ontwikkeling in de dagelijkse praktijk;
- neemt (aanstaande) leerkrachten en collega’s op in het team;
- heeft het basisarrangement van de inspectie.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl