De kwaliteit van het onderwijs op onze school wordt op allerlei manieren gewaarborgd. Er worden zowel intern als extern onderzoeken uitgevoerd.

Een instantie die hierin een belangrijke rol speelt is de inspectie van onderwijs. Minimaal eenmaal in de vier jaar wordt er door de inspectie primair onderwijs een uitgebreid onderzoek gedaan. De uitkomst van het laatste vierjaarlijkse onderzoek van september 2019 kunt u onderstaand bekijken.

https://www.ebenhaezerschooltholen.nl/Portals/1506/docs/Vierjaarlijks%20onderzoek%20bestuur%20en%20school%2012-09-2019.pdf?ver=2019-09-19-122837-517


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl