November 2019:
Nu de bestekfase is afgerond kan er worden aanbesteed. D.V. eind januari zal bekend worden welk bouwbedrijf ons gebouw zal gaan bouwen.

Augustus 2019:
In de achterliggende periode is het technisch ontwerp afgerond. In de komende weken zal het bestek worden gemaakt. Nadat het bestek is goedgekeurd, zullen er concrete plannen voor de bouw worden gemaakt.

December 2018:
Na een periode van overleg en het ontwerpen van een nieuw schoolgebouw was het op dinsdag 4 december zover: In gezamenlijkheid met de andere 3 scholen en de gemeente Tholen is het schoolbestuur akkoord gegaan met het definitief ontwerp voor de nieuwe school. Dit werd bekrachtigd op het gemeentehuis van Tholen met het zetten van een handtekening onder het definitief ontwerp. In de komende periode wordt het ontwerp voorzien van technische details, daarna kan de bouw beginnen. Volgens de laatste planning moet het schoolgebouw eind 2020 gereed zijn.

Juni 2018:
In de achterliggende periode hebben we hard gewerkt aan een ontwerp voor onze nieuwe school. Het ontwerp is tijdens de ledenvergadering gepresenteerd. In deze powerpointpresentatie  vindt u enkele visualisaties van dit ontwerp.

April 2018:

Momenteel zijn we volop bezig met het ontwerp van de nieuwe school. Dit ontwerp neemt steeds vastere vormen aan. We hopen binnenkort het ontwerp te kunnen presenteren.

Maart 2018:

In de achterliggende periode is er tussen de betrokken scholen en de gemeente Tholen overeenstemming bereikt over de contouren van het ontwerp voor de nieuwe school. In de komende weken hopen we dit ontwerp verder af te ronden. We houden u door middel van de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er een definitief ontwerp is zal dit met u gedeeld worden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 2018:
Het is alweer een tijdje geleden dat we u hebben geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is. In de achterliggende maanden is gebleken dat er meer kinderen naar onze school komen dan dat er in de prognose van de gemeente was berekend. Hierom is er een nieuwe prognose gemaakt. Deze prognose heeft ertoe geleidt we een grotere school mogen gaan bouwen. Momenteel zijn bezig om de extra ruimte die we hebben gekregen op te nemen in de ontwerptekening voor het nieuwe schoolgebouw. Zodra er meer nieuws is laten we dat aan u weten in de nieuwsbrief.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------