De kwaliteit van het onderwijs op onze school wordt op allerlei manieren gewaarborgd. Er worden zowel intern als extern onderzoeken uitgevoerd.

Een instantie die hierin een belangrijke rol speelt is de inspectie van onderwijs. Minimaal eenmaal in de vier jaar wordt er door de inspectie primair onderwijs een uitgebreid onderzoek gedaan. De uitkomst van het laatste onderzoek van mei 2016 vindt u via onderstaande link.

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/1047?pagina=1&zoekterm=Tholendeze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl