Coronamaatregelen

In verband met het Coronavirus wordt er met ingang van 16 december 2020 wordt er geen fysiek onderwijs gegeven.

De actuele maatregelen die voor onze school gelden zijn terug te vinden via deze link.

De eerste brief die verstuurd is op 14 december is terug te vinden via deze link.
De tweede brief die verstuurd is op 15 december is terug te vinden via deze link.

  • Devices
    Er is een beperkt aantal laptops beschikbaar om in bruikleen te geven aan ouders die over onvoldoende laptops beschikken. Een aanvraag kan worden ingediend via directie@ehstholen.nl. Als u bericht krijgt dat de laptop kan worden opgehaald, is het de bedoeling dat u deze bruikleenovereenkomst invult en meeneemt.
  • Opvang
    Tijdens de reguliere schooltijden is er de mogelijkheid voor ouders die in een van de vitale sectoren van de maatschappij werken, om hun kind naar school te sturen op het moment dat zij beiden moeten werken. Op school zal er geen regulier lesprogramma maar een opvangprogramma worden aangeboden. Aanmelden voor deze opvang kan via dit formulier.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl